TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ Kod MATE3079
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi TEMHA ERKOÇ YILMAZTÜRK

Dersin Amacı

Faiz ve iskonto çeşitleri, Anüiteler, Amortisman Hesapları, Tahviller, Hayat Anüiteleri, Hayat Sigortası, İndeksler, Hisse Senetlerinin Getirisinin Hesaplanması ve Portföy Oluşturma gibi Finans Matematiğinin temel kavramlarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Basit Faiz ve Basit İskonto, Bileşik Faiz ve Bileşik İskonto, Anüiteler, Amortisman Hesapları, Tahviller, Hayat Anüiteleri, Hayat Sigortası, İndeksler, Bir Hisse Senedinin Getirisinin Hesaplanması, Bir Hisse Senedinin Riskinin Hesaplanması, İki Hisse Senedinin Karşılıklı İlgisinin Hesaplanması, İki veya Daha Fazla Hisse Senedinden Ez Riskli Portföy Oluşturma, Bir Portföyün Tekrar Dengelenmesi

Öğrenme Çıktıları

Finans Matematiğinin temel kavramları öğrenilmiş olacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı ve sunumlar. Soru cevap. Ödevler

Kaynaklar

Peter Zima, Robert L. Brown, Theory and Problems of Mathematics of Finance, Schaum's Outlines. 1996.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve matematik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme yetkinliği kazandırır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.