ASTRONOMİDE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

İzlence Formu

Ders Adı ASTRONOMİDE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Kod ASUB3009
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SİNAN ALİŞ

Dersin Amacı

Bilgisayar Programlama konusunda temel bilgileri vermek ve öğrenciye algoritma geliştirme mantığınıkavratmak

İçerik

Bilgisayar programlamaya giriş. Algoritma. Yapısal programlamada program akış denetimi: sıra, seçim, yineleme, soyutlama, yukarıdan aşağıya tasarım yapıları. Bilgisayarda bilginin organizasyonu: Değişkenler ve sabitler. Fonksiyonlar. C dili ile uygulamalar.

Öğrenme Çıktıları

Gerçek bir problemin algoritmik çözümünü geliştirme ve program kodunu yazabilme

Yeterlilik İlişkisi

Anlatım, sunum, proje tabanlı çalışma

Kaynaklar

1) C ile Programlamaya Giriş (S.Gülseçen, E. Kartal Krataş, Istanbul 2010) 2) C Dersi: Programlamaya Giriş Nergiz E. Çağıltay, Gül Tokdemir, C. Fügen Selbeş, Ç. Turhan Ankara, 2007

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, Astronomi alanında bilgisayar ile problem çözüm yollarının kavranmasını sağlaması ve genel bir bakış açısı kazandırması yönüyle program yeterliliklerine yüksek derecede katkıda bulunmaktadır; özellikle de dördüncü maddeye.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.