KUVANTUM FİZİĞİ I

İzlence Formu

Ders Adı KUVANTUM FİZİĞİ I Kod ASUB3185
Kredi 5 AKTS 7
Z/S Seçmeli Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NEVİN KALKAN

Dersin Amacı

Basit Kuvantum mekaniksel problemlerin çözümümde kullanılan metotları tanıtmak

İçerik

Matematiksel yapı, Kuvantum mekaniğinin postulatları, tek-boyutta basit problemler, Harmonik Osilatör, Heisenberg Belirsizlik İlkesi, Hidrojen atomu

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci bu derste elde edindiği matematik beceri ve fiziksel görüşü Kuvantum Fiziği II, Atom-Molekül Fiziği, Çekirdek Fiziği ve Katıhal Fiziği ders konularına uygulayabilecektir. Öğrenci Kuvantum Mekaniğinin uygulamalarını daha temel düzeyde kullanabilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Konuların anlatımı ve tartışma, daha önce alınmış ve daha sonra alınacak derslerle ilişkilendirme, problam çözme

Kaynaklar

1. Princible of Quantum mechanics, R. Shankar 2. Quantum Mechanics, C. C. Tannoudji, BDiu, F. Laloe 3. Modern Quantum Mechanics, J. J. Sakurai 4. Quantum Mechanics, L. Schiff 5. Quantum Mechanics, E. Merzbakher 6. Quantum Mechanics, A. Messiah 7. Quantum Mechanics, J. Powell and B.Crasemann 8. Lecture notes prepared by course teacher 9. Kuvantum Mekaniğine giriş, Haluk Özbek, Sondan Durukanoğlu Feyiz 10. Kuvantum Mekaniğine Giriş, B. Karaoğlu 11. Kuvantum Mekaniği I, Tekin Dereli, Abdullah Verçin 12. Kuvantum Mekaniği Çözümlü Problem Kitabı, E. Rızaoğlu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Kuvantum Fiziği I dersinin öğrenme çıktıları, program yeterlilikleri tablosunda verilen; 1. maddesine çok yüksek dereceden, 2., 8. maddelerine orta dereceden ve 3.- 7. maddelerine düşük dereceden katkı sağlamaktadır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.