BİLGİSAYAR III

İzlence Formu

Ders Adı BİLGİSAYAR III Kod FIZK2259
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ZAHİDE FUNDA BOSTANCI GÜVER

Dersin Amacı

Öğrencilere mesleki gelişimlerini destekleyici şekilde veritabanı kullanabilme , oluşturabilme ve sorgulama becerilerinin kazandırılması.

İçerik

Fen bilimleri ile ilişkili inceleme ve araştırmalardan elde edilen verilerinin ilişkisel bir düzen içinde düzenlenmesi, sunumu ve sorgulaması. Veri tabanı, veri tabanı yönetim sistemi, veri tabanı kuruluş, tasarım ve yönetimi, ilişkisel veri tabanı, veri tabanı platformları, kavram ve konuları üzerine temel bilgiler.

Öğrenme Çıktıları

1. Veri kümeleri arasında mantıksal, hiyerarşik ve bütünleşik ilişki yapılarının oluşturulması konusunda temel bilgilerin aktarımı. 2. İlişkisel veri tabanı kavramı ve onu oluşturan temel bileşenler hakkında bilgilendirme. 3. Veritabanı tasarımı, sorgulama teknikleri ve bu amaçla kullanılan Yapısal Sorgulama Dili (SQL) üzerine temel bilgi ve deneyimin kazandırılması. 4. Fen bilimleri ve matematik ile ilişkili çalışma alanlarında veritabanı uygulamalarının önemi ve büyük boyutlu veri yığınları üzerinden işlem yürütme konusunda sağladığı avantajlar hakkında bilgilendirme. 5. Çok geniş bir uygulama alanına sahip olan veritabanı kavram ve uygulamalarının gerek akademik alanda ve gerekse diğer çalışma alanlarında getirdiği rekabet gücü konusunda bilgilendirme.

Yeterlilik İlişkisi

1. Tümden gelim ve tümevarım yöntemleri kullanılarak veritabanı kavram ve konularının anlatılması. 2. Model veritabanı oluşturma. 3. Gerçel problemler oluşturma ve çözümleme. 4. Önerilen çözümler için tartışma ve değerlendirme ortamı oluşturma. 5. Proje çalışması.

Kaynaklar

1) Veri Tabanı Sistemleri DR. Yalçın Özkan Isbn: 9786051060989 2) Internet

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, Astronomi alanında bilgisayar ile veri tabanı problemleri çözüm yollarının kavranmasını sağlaması ve genel bir bakış açısı kazandırması yönüyle program yeterliliklerine yüksek derecede katkıda bulunmaktadır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.