ANALYSIS II

İzlence Formu

Ders Adı ANALYSIS II Kod MATE1170
Kredi 5 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi HANDAN YILDIRIM

Dersin Amacı

Matematiksel Analizdeki temel kavram ve tekniklerin anlaşılması ve matematiksel problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi, mantıksal, analitik ve soyut düşünebilme becerisinin arttırılması, matematiksel kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme.

İçerik

Türev ve uygulamaları, ortalama değer teoremi, Taylor yaklaşımı, maksimum-minumum teoremi, sonsuz reel sayı serileri, kuvvet serileri, Riemann integrali, integral alma teknikleri ve uygulamaları, Analizin temel teoremi.

Öğrenme Çıktıları

Matematiksel Analizdeki temel kavram ve tekniklerin anlaşılması ve matematiksel problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi, mantıksal, analitik ve soyut düşünebilme becerisinin arttırılması, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, matematiksel kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik anlatım, uygulama, soru-cevap, sınıf içi tartışmalar, ödevler.

Kaynaklar

1) W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, McGraw-Hill Book, 1964. 2) S.Lang, Analysis, Addison-Wesley Publishing company, 1971. 3) Robert G. Bartle, The Elements of Real Analysis, John Wiley&Sons, Inc, 1964. 4) R. Bartle, D. Sherbert Introduction to Real Analysis.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve matematik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme yetkinliği kazandırır

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.