MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MANTIK II

İzlence Formu

Ders Adı MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MANTIK II Kod MATE0099
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GÜL KARADENİZ GÖZERİ

Dersin Amacı

Bağıntı, fonksiyon kavramları ile lineer homogen indirgeme bağıntıları ile ilgili temel tanım, teorem ve özelliklerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Bağıntılar, Bağıntıların Özellikleri, Denklik Bağıntıları, Kümelerin Parçalanmaları, Denklik Sınıfları, Sıralama Bağıntıları, Fonksiyon Tanımı, Birebir ve Örten Fonksiyonlar, Fonksiyonların Bileşkesi, Fonksiyonların Tersi, Lineer homogen indirgeme bağıntıları ve uygulamaları

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler, matematiksel iddiaların nasıl kurulacağına ve ispatlanacağına dair yeteneklerini geliştirebilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik ders anlatımı, konularla ilgili alıştırmaların çözülmesi.

Kaynaklar

Modern Temel Matematik, S. Nabi Kutlu, Bahriye Kutlu, Fil Yayınevi Soyut Matematik, Ahmet Arıkan, Sait Halıcıoğlu, Palme Yayıncılık

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve matematik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme yetkinliği kazandırır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.