MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MANTIK II

İzlence Formu

Ders Adı MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MANTIK II Kod MATE0099
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GÜL KARADENİZ GÖZERİ

Dersin Amacı

İndirgeme bağıntıları ve uygulamaları, 3. ve 4. Dereceden polinom denklemlerinin çözüm yöntemlerinnin kazanılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Kümeler Teorisi, İçerme-dışlama prensibi ve uygulamaları, Bağıntı ve Fonksiyon, Kardinalite, Lineer indirgeme bağıntıları ve Uygulamaları, 3. ve 4. Dereceden Polinom Denklemlerin çözüm yöntemleri.

Öğrenme Çıktıları

Matematiksel iddiaların nasıl kurulacağına ve ispatlanacağına dair yeteneklerini geliştirebilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Düz anlatım

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve matematik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme yetkinliği kazandırır.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.