KİMYA II

İzlence Formu

Ders Adı KİMYA II Kod ASUB1180
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi BERAT İLHAN CEYLAN

Dersin Amacı

Genel kimya bilgisini vermek ve diğer alanlarla ilişkilendirmek

İçerik

Gazlar ve temel gaz kanunları, sıvılar ve çözelti kavramları, çözünürlük ve etki eden faktörler, kimyasal kinetik ve uygulamaları, kimyasal denge ve dengeye etki eden faktörler, temel termodinamik prensipler ve termodinamik uygulamalar,asitler-bazlar ve iyonik denge,çözeltilerin pH-pOH hesaplamaları, elektrokimya ve uygulamaları

Öğrenme Çıktıları

1) Temel gaz kanunları öğrenilir 2) Sıvı ve çözelti kimyası kavranır 3) Kimyasal kinetik ve kimyasal denge prensipleri öğrenilir 4) Asit-baz kimyası öğrenilir 5) Temel elektrokimyasal işlemler ve bağıntılar hakkında bilgi edinilir

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim Üyesi tarafından dersin anlatılması, uygulamaya yönelik örnek problemlerin çözümü

Kaynaklar

Genel Kimya 1 ve 2 Petrucchi, Harwood, Prentice Hall Ders notları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Kendi alanında kuramsal bilgi- Bilişsel ve uygulamalı beceri-Bağımsız çalışabilme -Sorumluluk alabilme

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.