ANALİTİK GEOMETRİ

İzlence Formu

Ders Adı ANALİTİK GEOMETRİ Kod ASUB3151
Kredi 5 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HAKAN METE TAŞTAN

Dersin Amacı

Analitik geometrinin temeli olan düzlemde ve uzayda koordinat sistemlerini tanıtmak, temel geometrik şekiller olan konikleri, bazı özel eğri ve yüzeyleri vermek ve öğrencileri sonraki yarıyıllarda okutulacak olan Diferansiyel Geometri derslerine hazırlamak.

İçerik

Temel geometrik kavramlar, düzlemde koordinat sistemleri, uzayda dik koordinat sistemi, düzlemde ve uzayda vektörler, düzlemde koordinat dönüşümleri, uzayda doğru ve düzlem, uzayda simetri, uzayda diğer koordinat sistemleri, konikler ve koniklerin sınıflandırılması, eğriler, yüzeyler.

Öğrenme Çıktıları

i) Düzlemde ve uzayda bütün koordinat sistemlerini tanıyabilecek ve çalışırken amacına daha uygun olanı seçebilecektir ii) Düzlemde ve uzayda koordinatlar arası dönüşüm yapabilecektir iii) Bir ve iki boyutlu temel geometrik şekilleri tanıyabilecek ve bu sayede verilen kapalı bir geometrik şekli sınıflandırabilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma ve ödevler.

Kaynaklar

Kindle, Joseph H., Schaum's Outline of Theory and Problems of Plane and Solid Analytic Geometry Rich, B., Schmidt, Philip, A. (revised by), Schaum's Outline of Theory and Problems of Geometry Hacısalihoğlu, H. H., 2 ve 3 Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri Kaya, R., Analitik Geometri Sabuncuoğlu, A., Analitik Geometri Sezginman, İ., Abacı, M., Düzlem Analitik Geometri Teori ve Problemleri

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

i) Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında mevcut, güncel ve geleceğe yönelik problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; ii) uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme, güncel ve teknolojik yöntemleri uygulama becerisi; iii) temel Bilimlerden kendi dalı ile ilgili alanlarda temel ve yeterli bilgiye sahip olma ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Astronomi ve Uzay Bilimlerindeki eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında birlikte kullanabilme becerisi ve Astronomi ve Uzay Bilimlerinde çok boyutlu düşünme, farklı çözüm yolları geliştirme ve konulara eleştirel olarak bakma becerisi .

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.