GÜZEL SANATLAR I

İzlence Formu

Ders Adı GÜZEL SANATLAR I Kod ODGS0001
Kredi 1 AKTS 1
Z/S Seçmeli Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Okutman ÖZLEM EROL

Dersin Amacı

Resim, heykel ve mimari alanında öğrencilere temel bilgileri aktarıp bu çerçevede estetik bir bakış açısı kazandırmaktır.

İçerik

Tarih öncesi dönemden başlayıp, Anadolu,İslam, Osmanlı ve Avrupa'nın 20.yy'ına kadar uzanan sanatın tarihini anlatır

Öğrenme Çıktıları

Güzel Sanatlar Kitapçığı ( basım 1999) E-öğren sistemindeki ders notları

Yeterlilik İlişkisi

Uzaktan eğitim ( e-öğren)

Kaynaklar

Uzaktan eğitim ( e-öğren) de yüklü ders notları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders kitapçığı ve ders notları öğrencilere temel bir bilgi vermektedir

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.