GALAKSİ III

İzlence Formu

Ders Adı GALAKSİ III Kod ASTR9021
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SERAP AK

Dersin Amacı

Galaksinin rotasyon eğrisinin elde edilmesi ve kütlesinin tayini, Galaksideki kimyasal bolluğun hesabı ve yaş tayini

İçerik

Galaksinin dönmesine ait formüllerin çıkarılışı. Dönme (rotasyon) eğirisi. Dönme sabitleri. Galaksinin görünmeyen halosu. Samanyolunun kütle modelleri. Diğer galaksilerde yıldız popülasyonları. Samanyolunda dinamik, kinematik ve yoğunluk kanunları. Kinematik ve kimya. Kimyasal bolluk ve yaş.

Öğrenme Çıktıları

Galaksinin rotasyon eğrilerinin elde edilmesini öğrenir. Galaksinin kütlesinin tayini hakkında bilgi sahibi olur.Galaksinin metal bolluğu hakkında bilgi sahibi olur.Galaksideki yıldız yaşlarının tayinini öğrenir.

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim üyesi tarafından sunum şeklinde anlatım, tartışma, uygulama, bireysel veya grup çalışmalarıyla belli konuların araştırılması ve sunumla tartışılması.

Kaynaklar

1)The Galaxy, 1987, edited by G. Gilmore and B. Carswell, ISBN 90-277-2545-4, NATO ASI SERI, D. Reidel Publishing Company 2)The Milky Way as a galaxy, 1989, edited by G. Gilmore, I. King, P. Van Der Kruit, R. Buser, 19th advanced course of the Swiss Society of Astrophysics and Astronomy, ISBN: 1-58381-060-9 3)Galactic Astronomy,1998, J. Binney and M. Merrifield, 1998, ISBN 0-691-02565-7, Princeton University Press. 4)Güncel makaleler.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1., 2., ve 4. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 3., 5., 6., 7., 8. ve 10. maddelere katkısı orta derecede 9. maddeye katkısı düşüktür.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.