ANTROPOLOJİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1991/1992 Düzey Lisans Üstü
ISCED Kodu 31 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 5
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Alan Dışı Lisans Mezunları için Bilimsel Hazırlık
Kabul Koşulları İ.Ü. Lisans üstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin öngördüğü ve senatonun belirlediği şartlar
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Alanında Lisans Diploması
İş Birliği Üniversite Lisanüstü Eğitim Yönetmeliği Dahilinde vardır.
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. ECEVİT BARIŞ ÖZENER

Vizyon

Dürüst, doğmadan arınmış, gerçeklere erişmek için, sayılan ve ölçülen veri kullanarak orijinal araştırmalardan hareket eden, bir eğitim öğretim vererek, kendini, yakınlarını, toplumunu ve insanlığı seven gençler yetiştirmektir.

Misyon

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 2547 Sayılı Yasada belirtilen ilkeler doğrultusunda, 47 Sayılı Yasada belirtilen ilkeler doğrultusunda, Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte oluşmuş kavramlar ve kurallarla belirlenmiş yolda; Toplumumuzun, çağdaş yaşamın her yönüyle olanaklarından yararlanan ve refahı arttıran yeniliklerin yaratıcısı olarak; insan onurunu koruyan, canlıyı kollayan, yeryüzünü seven kişiler yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İ.Ü. Lisans üstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin öngördüğü ve senatonun belirlediği şartlar

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.