ANTROPOLOJİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Bölümümüzde varolan çağdaş, nitelikli, verimli ve model oluşturabilecek bir eğitim anlayışını sürdürülebilir hale getirmek ve öğrencisine teorik bilginin yanı sıra doğal ve sosyal problemlerin gerisinde yatan faktörleri saptayabilecek araştırmaların nasıl yapıldığını uygulatarak öğretmektedir. Öğretim üyesi ve öğrenci arasındaki oransal dengesizliği gidermek.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023