Finansal Destek İmkânları

Birimimiz tarafından yürütülen kamu ve özel kaynaklı burs hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen duyuru, başvuru alımı, mülakat, yönlendirme işlemleri akademik takvimde ilan edilen eğitim-öğretim yılı ile başlar. Bursların türü, kriterleri, süreleri, başvuru yolu gibi hususi bilgileri ilgili burs programına göre burs veren kurumun belirlediği şartlar dahilinde değişkenlik gösterebilir. Bu bilgiler İÜREB (sks.istanbul.edu.tr/rehberlik), SKS (sks.istanbul.edu.tr) ve üniversitemiz (www.istanbul.edu.tr) web sayfalarından detaylı bir ilan metni ile duyurulur.


I. BURS İMKÂNLARI

A) Başarı Bursu:

Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sıralamasında ilk 500’e girerek İstanbul Üniversitesini tercih eden öğrencilerimize aylık burs ödemesi, dizüstü bilgisayar gibi teşvik ödülleri verilmektedir. Ayrıca ilk 500’e giren ve İstanbul Üniversitesini tercih eden öğrencilerimiz yurt bursu ve yemek bursu olmak üzere iki ayrı burs programı kapsamında üniversitemiz beslenme ve barınma hizmetlerinden de ücretsiz faydalandırılır.

B) Kredi Yurtlar Kurumu Bursları:

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından, kurumun genel başvuru alımı haricinde, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis ettiği kontenjan doğrultusunda, öğrencilerimizin öğrenim bursu (geri ödemesiz) veya öğrenim kredisi (geri ödemeli) alabilmeleri yönünde son kararın Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verileceği, ilave bir başvuru süreci içeren burslardır.

C) Özel Burslar:

Özel burslar üniversitemiz öğrencilerini eğitimleri süresince maddi yönden desteklemek isteyen vakıf, dernek, oda gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerin finanse ettiği burslardır. Burs süreçleri, burs veren tarafın kendi belirlediği kriterler çerçevesinde yürütülmektedir.

Birimimiz burs olanaklarının genişletilebilmek, daha çok öğrencimizi bu olanaklardan faydalandırabilmek amacıyla geri ödemesiz olmak üzere ayni ve nakdi yardımda bulunacak kurum ve kişiler ile faaliyetler yürütür.


II. KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA İMKÂNI

Öğrencilerimiz üniversite birimlerinde yarı zamanlı çalışma fırsatı bulduğu ve süreç ile bütçe yönetimi birimimiz tarafından yürütülen, “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı” kapsamında ekonomik yönden desteklenir.

Öğrencilerimizin çalışmaları, Maliye Bakanlığı’nın üniversitemize tahsis ettiği bütçe içerisinde daha çok öğrencimizin programdan yararlanabilmesi hedeflenerek belirlenen maksimum saat süresince (güncel: ayda maksimum 52,5 saat) asgari ücrete endeksli olarak ücretlendirilir.

Program her yıl eğitim-öğretim yılı başlangıcı ile birlikte Rehberlik (sks.istanbul.edu.tr/rehberlik), SKS (sks.istanbul.edu.tr) ve üniversitemiz (www.istanbul.edu.tr) web sayfalarından detaylı bir ilan metni ile duyurulur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024