Dil Desteği

Bazı fakülte ve bölümler dışında, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim dili Türkçedir. Önlisans ve lisans dersleri tamamen veya kısmen Türkçe dışı bir dilde olan bölümlerde; eğitim- öğretim yılı başlamadan önce, Yabancı Diller Bölümü tarafından yeterlilik sınavları yapılır. Bu sınavlarda başarılı olan veya dil yeterliliklerini belgeleyebilen öğrenciler önlisans ve lisans programlarında bölümlerine kayıtlarını yaptırabilirler. ÖSYM tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavları İstanbul Üniversitesi’ne kayıt için de geçerli olan sınavlardandır. Hazırlık sınıfı yabancı dil eğitimi Yabancı Diller Bölümü tarafından verilir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde farklı dillere yönelik dil öğretimi yapılmaktadır.

Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Bölümünün yabancı dil hazırlık eğitiminin hedefi öğrencilerimize kendilerini bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecekleri ve bu dildeki yayınları izleyerek bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilecekleri bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Hazırlık sınıfları zorunlu hazırlık ve isteğe bağlı hazırlık sınıfları olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım yapılırken fakültelerin bölümlerinin ihtiyaçlarını esas alarak zorunlu hazırlık programı öngörüp öngörmedikleri dikkate alınır.

Zorunlu Hazırlık Sınıfları: Yabancı dil ya da kısmen yabancı dil eğitim ve öğretim görecek olan öğrenciler zorunlu olarak bir yıl (en az bir yarıyıl) süreyle hazırlık sınıfına devam eder. Bu öğrenciler, zorunlu hazırlık sınıfında öğrenim görmeye başlamadan önce “Yabancı Dil Yeterlilik” ve “Yabancı Dil Düzey Belirleme” sınavlarına alınırlar. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrenciler, doğrudan kendi bölümlerindeki programlara devam etmeye hak kazanırken, başarısız olan öğrenciler Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavına girer ve yabancı dil düzeylerine uygun bir hazırlık sınıfında bir ya da iki yarıyıl süresince yabancı dil öğrenimi görürler.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları: Bu sınıflarda, okumaya hak kazandıkları bölümlerde yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu tutulmayan öğrenciler kendi tercihleri ile öğrenim görürler.

Hazırlıktan muaf olabilmek için alınması gereken asgari puan 60/100’tır. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı bölümleri için alınması gereken asgari puan 80/100 ; Arap Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı bölümleri için alınması gereken asgari puan 70/100’tir.

Web Sitesi: http://yabancidiller.istanbul.edu.tr
E-posta Adresi: lang@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi

İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi, çağdaş ve yenilikçi eğitim anlayışıyla başta yabancı dil olarak Türkçe olmak üzere, Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça, Arapça, Farsça, Korece, Yunanca gibi diğer yabancı dillerin de öğretimine hizmet eden bir dil eğitim araştırma ve uygulama merkezidir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi, teorik eğitimi uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli yabancı dil bilgi ve becerilerini kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Tophane, Süleymaniye ve Avcılar olmak üzere üç şubede hizmet veren İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde, Türkiye’de öğrenci olan ya da olmayan her yaş grubundan yabancılar için Türkçe kursları düzenlenmektedir. Türkçe kurslarımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na göre düzenlenen 6 seviyeden (A1, A2, B1, B2, C1, C1+) oluşmaktadır. Her kurs dönemi sonunda, başarılı olan öğrencilere sertifika verilmektedir. Ayrıca Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca organize edilen Türkiye Bursları Programı çerçevesinde ülkemizdeki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilere Türkçe Hazırlık kursları düzenlenmektedir. İÜ Dil Merkezinde Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler, gezi, film ve tiyatro etkinlikleri, halk dansları kulübü, müzik kulübü gibi faaliyetlere katılarak Türkiye’yi ve Türk kültürünü daha yakından tanıma imkânı bulurlar.

Yabancı dil becerilerini geliştirmek isteyenler için İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Ermenice, İspanyolca, Portekizce, Yunanca, Osmanlı Türkçesi, vb. dillerde eğitim programları verilmektedir. Ayrıca TOEFL, IELTS ve YDS gibi yabancı dil sınavlarına dönük özel kurslar da düzenlenmektedir. İngilizce kurslarımıza katılan öğrencilerimiz, dil düzeylerini geliştirmeleri ve konuşma pratiği yapmaları için, yurt dışındaki anlaşmalı olduğumuz eğitim kurumları ile işbirliği yapılarak yaz okulu için başta İngiltere olmak üzere çeşitli yabancı ülkelere gönderilmektedir.

Web Sitesi: http://dilmerkezi.istanbul.edu.tr/

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024