ANTROPOLOJİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: • Antropoloji ve Etnolojiye ilişkin temel kavramsal bilgilere sahip olmak • Alanıyla ilgili (Fotoğraf , Film çekme ve Bilgisayar kullanma vb.) konusunda temel bilgiye sahip olma • Alanıyla ilgili yöntem bilgisine sahip olma • Sosyal Araştırma Planlama bilgisine sahip olma • Alana ilişkin veri üretme, analiz etme ve kullanma bilgisine sahip olma

Beceri

Beceri: • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olma • Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla (bilgisayar ortamında vb.)sunma becerisine sahip olma • Ürettiği Görsel, Sözel Belgelemeyi raporlama becerisine sahip olma • Proje Başkanı önderliğinde Sosyal Araştırma Planlama adımlarında katkı yapma becerisine sahip olma • Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanma becerisine sahip olma

Yetkinlik

Tutum: • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirme • Zamanı iyi kullanabilme • Ekip halinde çalışma istekliliği • Bireysel ve ekip hedeflerini gerçekleştirme • Birey ve ekip halinde proje hedeflerini gerçekleştirme

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023