ANTROPOLOJİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

İ.Ü. Lisans üstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin öngördüğü koşullar çerçevesinde sınavlarda başarılı olmak en az 8 ders (60 AKTS) ve tez savunmasını başarılı şekilde vermek (60 AKTS)

Ünvan

Antropolog, MA

İstihdam

Araştırma Şirketleri, Müzeler, Çeşitli Devlet Kuruluşları

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.