SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

Öğretim planında yer alan derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli 120 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO’su en az 2.00 düzeyinde olan ve program tarafından belirlenen diğer tüm çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri var olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine ilgili programın diploması verilir.

Ünvan

Bu program mezunları "Yer Hizmetleri Teknikeri” ünvanını alırlar.

İstihdam

• Havalimanı yer hizmetleri işletmelerinin tüm ilgili departmanlarında, • Bilet satış vb. alanlarda faaliyet gösteren tüm acente benzeri işletmelerde, • Yer hizmetleri benzeri hizmetler sunan turistik tesislerde, • Yer hizmetleri ile ilgili hizmet sunan danışmanlık ve eğitim kuruluşlarında, • Üniversitelerde ve lojistik meslek liselerinde, • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi ilgili devlet kurumlarında çalışabilirler.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.