SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Bilgi

Havacılık ve yer hizmetleri konusunda ile ilgili ileri seviyede bilgiye ve kullanma becerisine sahip olmak,

Beceri

1. Havacılık ve yer hizmetleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, faaliyet ve fonksiyonları bilmek ve kullanabilmek, 2. Havacılık sektöründe kullanılan uluslararası kavramlara hakim olmak, değişen verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve hızlı çözüm önerileri geliştirebilmek, 3. Etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak, 4. Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanmak

Yetkinlik

1. Sorumluluk sahibi olmak. 2. Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek, 3. Havacılık sektörünün paydaşlarıyla ilişkilerini analiz etmek ve etkin biçimde yürütmek, 4. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekleyerek üçüncü kişilerle paylaşabilmek, 5. Etik değerlere sahip olmak, 6. Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak,

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.