SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

• Uluslararası standartlarda ve yüksek kalitede, zamana ve mekâna bağımlı olmaksızın ulaşılabilir her bireye ön lisans düzeyinde havalimanı yer hizmetleri eğitimi sunmak, • Havalimanı yer hizmetleri sektörünün ihtiyacını karşılayan yüksek kalitede eğitim almış bireyler yetiştirmek, • Öğrencilerin farklı bakış açıları ve disiplinler arası yaklaşımdan hareket ederek doğru bilgilere rahatça ulaşabilmelerini sağlamak, • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan ve etik değerleri benimsemiş yer hizmetleri mezun profili ile sektöre nitelikli işgücü kazandırmak, • Küresel rekabet ortamında bu alandaki gelişmeleri izleyebilen, gelişmeler doğrultusunda karar mekanizmalarında etkin rol alabilecek işgücünü yetiştirmek, • Ders içeriklerini bilimsel ölçütlere ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde sürekli olarak güncel tutmak, • Yer hizmetleri bağlamında, yeni gelişmeler çerçevesinde öne çıkan konuları eğitim programların içine yerleştirmek, • Bilimin toplumun faydasına kullanılmasını ve gerçek hayatla buluşmasını sağlayan modern, verimli ve örnek teşkil edecek bir eğitim anlayışı ile diploma vermek, • Açık öğretim sayesinde alana ilgi duyan ancak yüz yüze eğitim ile ulaşılamayan büyüklükteki kitlelere eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlayarak hizmet sunmak.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.