ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

En az 6 seçmeli dersin yer aldığı 156 Kredilik (240 AKTS'lik (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)) dersi başarıyla tamamlamak, Ağırlık Genel Not Ortalamasının (AGNO'nun) 2,00 ve üzerinde olması, staj yapmak ya da bitirme projesi hazırlamak mezuniyet koşullarını oluşturmaktadır.

Ünvan

Lojistisyen , Lojistik Uzmanı

İstihdam

Program, eğitime başlanıldığı tarihten itibaren sektörün öncü kurum ve kuruluşları ile karşılıklı geri bildirimler sonucunda sürekli bir biçimde güncelleştirilmekte, sektörün ihtiyaçlarına göre gerekli görülen düzenlemeler yapılmaktadır. Türkiye'de sektörün gelişimine ayak uyduracak şekilde ders programı ve içeriklerinde güncellemeler yapılması amacıyla STK'larla sürekli bir iletişim mevcuttur. Eğitim süresince staj, eğitim sonrasında da işe yerleştirmeye yönelik faaliyetler, Fakülte yönetimi ve öğrencilerin güdümünde olan Lojistik Kulübü vasıtasıyla sektörel kuruluş ve işletmelerle yapılan görüşmeler çerçevesinde yürütülmektedir. Periyodik yapılan Anabilim Dalı toplantılarıyla öğretim üye ve yardımcılarının görüşleri ve önerileri alınmaktadır. Dönem sonlarında öğrencilere uygulanan anketler, Fakülte yönetimi tarafından değerlendirilmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023