ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Programı başarı ile bitiren mezunların, 1. Tüm ulaştırma operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olması, 2. Ulaştırma/ lojistik ile ilgili alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç–gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olması, 3. Depo yönetimi, tedarik zinciri, taşıma modları ve ulaştırma dalları ile ilgili operasyon süreçlerine ilişkin konularda yeterli altyapıya sahip olması, 4. Uluslararası ticaret, gümrük ve işletme ile ilgili temel konularda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahip olması beklenir.

Beceri

Programı başarı ile bitiren mezunlar, 1. Lojistik, taşıma işletmeleri yönetimi, lojistik, ulaştırma ve kendi alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme yönetimi çözümleri için birlikte kullanır. 2. Ulaştırma ve Lojistik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için birlikte kullanır. 3. Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel operasyonel problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5. Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır. 6. Ulaştırma/ lojistik içerikli operasyonel süreçler ve problemler üzerinde bağımsız çalışır. 7. Alanında proje geliştirme çalışmaları planlar ve ilgili etkinlikleri yönetir. 8. Ulaştırma/ lojistik kapsamlı projelerde takım çalışmaları düzenler, planlar, yönlendirir.

Yetkinlik

Programı başarı ile bitiren mezunların, 1. Çalışma alanına ilişkin olarak bilgi toplama, analiz etme ve uygulama aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde geliştirmeye, 2. Bilimsel gelişim süreçlerini esas alarak kendini yenilemeye ve alanı ile ilgili sürekli öğrenme arzusunda olmaya, 3. Sosyal sorumluluk bilinci ile ulaştırma sektörüyle ilgili proje ve etkinlikler düzenleme ve uygulamaya, 4. Sosyal haklar, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlere karşı hassas olmaya yönelik bir tutum geliştirmeleri beklenir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024