ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Ulaştırma ve Lojistik Lisans Programı, dünya üzerinde hızla gelişmekte olan lojistik sektörünün nitelikli işgücü gereksinimini karşılamak amacıyla oluşturulmuştur. Lojistik sektörünün, mal ve hizmet ihtiyacı gidermek üzere faaliyet gösteren diğer sektörlerle yoğun biçimde ilişkili olması ve gerek ulusal gerekse uluslararası ticaret sisteminin en önemli rekabet avantajlarından birisini oluşturması nedeniyle, program mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Bu bölümde eğitim gören öğrencilerden, mezun olduklarında, çalışacakları işletmelerin başarısında önemli rol oynayacak en ucuz maliyetle mal ve hizmetin tedarik edilmesi ve ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılmasına ilişkin temel lojistik kuramlarını ve lojistik yönetim tekniklerini uygulamaları beklenir. Bu açıdan bakıldığında, mezunlar, ulusal ya da uluslararası kargo, taşımacılık ve lojistik işletmelerinde, bunlara yan hizmetler sunan liman, havalimanı, istasyon, terminal, vb. işletmelerde, diğer işletmelerin lojistik ve dağıtım bölümlerinde, sigorta, gümrükleme ve depolama hizmeti veren işletmelerde çalışabildikleri gibi, kendi işletmelerini de kurabilecek biçimde yetiştirilmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023