MALİYE, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

Programın eğitim-öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli 240 AKTS'yi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve 05.04.2006 tarihli ve 26130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine lisans diploması verilir. Bu diploma sahipleri, dört yıllık yükseköğrenim yapmış sayılırlar.

Ünvan

Maliye Lisans Mezunu

İstihdam

Maliye Bölümü’nde verilen eğitim ve öğretim ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, Sayıştay denetçiliği, vergi ve idare mahkemeleri hâkimliği, banka müfettişliği, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik, ulusal ve uluslararası denetim şirketlerinde denetçilik gibi pozisyonlar başta olmak üzere, diğer bakanlıklar ve bağlı tüm kamu kurumları ile özel sektörde pek çok pozisyonda görev almak isteyen mezunlarımıza, ideal bir birikim ve donanım sağlanmaktadır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.