MALİYE, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Amaçlar: Dört yıllık lisans eğitimi sonunda bugün ve uzmanlaştıktan sonra kullanılacak maliye ve iktisat politikalarının temelini oluşturan ana ilkeleri ve anahtar kavramları tanımlayabilmek. Hedefler: Program amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik mezunlar vermek ve öğrencilerin eğitim-öğretim süreci boyunca her dersten azami faydayı sağlamasını mümkün kılmak.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.