ÇOCUK GELİŞİMİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

Program sonucu mezun olabilmek için öğrencinin bütün derslerini geçmesi, FF notlu dersinin olmaması, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması ve eğitim süresi boyunca 144 kredi ve 240 AKTS ders yükünü tamamlaması gerekir.

Ünvan

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “Çocuk Gelişimi Lisans Mezunu” ünvanını alırlar.

İstihdam

"Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz örgün eğitimdeki mezunlarımızla aynı alanlarda istihdam edilebileceklerdir. Programın uygulama yöntemi, öğrencilerin çalışmalarına ve/veya staj yapmalarına imkân sağlayacaktır. Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici, Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında bakıcı anne, Çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde tasarımcı, Çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı, olarak çalışabilmektedir."

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.