ÇOCUK GELİŞİMİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Bilgi

"Evrensel bilim, eğitim ilkeleri ve yaşam boyu öğrenme temel alınarak çocuk gelişimi alanında bilgi sahibi olur. Okul Öncesi çocukların bilişseli duyuşsal ve psiko-motor özellikleri hakkında bilgi sahibi olunur. İnsan Sağlığı hakkında ve temel ilk yardım konusunda gerekli donanıma ve bilgiye sahip olur. Programdaki yabancı dil eğitimi sayesinde A2 düzeyde dil bilgisi yeterliğine sahip olur. Çocuk gelişimi alanında lisans düzeyinde alan ve genel kültür ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri tanımlayabilir, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve bu bilgileri uygular."

Beceri

Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. Bu çerçevede; çocukların gelişim özelliklerine en uygun etkinlikleri planlar, hazırlar ve uygular.Çocuk ve anne-baba başta olmak üzere diğer paydaşlarla etkili iletişim kurar.Çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilir. Çocukların ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutabilme, belge ve raporları düzenleyebilir. Özel eğitim gerektiren çocukların fiziksel ve ruhsal davranışlarını tanımlayarak onlara özel etkinlikler düzenleyebilir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.

Yetkinlik

Çocuk gelişimi alanında olumlu tutuma sahiptir. Bu çerçevede;Türkçeyi doğru ve güzel konuşur, çocukların da Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına özen gösterir.Çocuk gelişimi alanında gerekli sorumlulukları alır.Çocukların iyi birer birey olmaları için sabırla, şefkatle ve özveriyle çalışır.Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur, aile katılımını önemser.Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder, dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmalarını sağlar.Çalışma yaşam ve ortamında mesleki etik kurallarına uyar.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.