ÇOCUK GELİŞİMİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Çocuk Gelişimi programının amacı, 0-18 yaş arası gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarını (bilişsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan, teknolojiye uygun eğitici oyuncaklar hazırlayabilen, çocukların alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış ve onların karşılaşabilecekleri sorunlara karşı önlemler alabilen uzmanlar yetiştirmektir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.