TIBBİ BİYOLOJİ (CERRAHPAŞA TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1982-1983 Düzey
ISCED Kodu 72 Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 10
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Doğrudan Kabul: Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği Lisans eğitimini tamamlayanlar, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları bu programa doğrudan kabul edilirler. Bilimsel Hazırlık Koşuluyla Kabul: Biyolojik Bilimler veya Sağlık Bilimleri alanında lisans eğitimini tamamlamış diğer adaylar Anabilim Dalınca ilan edilecek özel ders programını tamamlamak koşulu ile bu programa kabul edilirler.
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı

Vizyon

Alanında ulusal ve uluslar arası düzeydeki lisansüstü programlara rehberlik eden, gelişmelere yön veren, bilimsel olarak etkin olan bir program olmak.

Misyon

Sürekli değişen, gelişen öğrenme çerçevesi içinde bilimsel ve toplumsal değerler ile tüm dünyadaki gelişmeler göz önüne alınarak, bilgi ve becerilerini kullanma yeteneği kazanmış, Tıbbi Biyoloji, Moleküler biyoloji ve Genetik alanında bilgi üreten ve bilgiyi bütünleştirebilen bilim insanı yetiştirmek, ayrıca çağdaş eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmek ve geliştirmek.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023