TIBBİ BİYOLOJİ (CERRAHPAŞA TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Programın amacı; Hastalıkların altında yatan moleküler mekanizmaların belirlenmesi, yeni tedavi metodlarının geliştirilmesi için moleküler tekniklerin kullanılması, bu bağlamda hastalık ve bireysel risk faktörlerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi konusunda etkin, sorumluluklarını bilen, görevler üstlenebilen uzmanlar yetiştirmek. Programın Hedefleri: 1) Hastalıkların moleküler mekanizmalarının yanında tedaviye yön verebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak 2)Tıbbi Biyoloji, Moleküler biyoloji ve Genetik alanında çağdaş eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmek ve geliştirmek. 3) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere yön vermede etkin olmak 4) Ulusal ve uluslararası işbirliklerinin sağlanabilmesi için alanı ile ilgili kongre, sempozyum ve diğer toplantıları düzenlemek veya katılıma teşvik etmek.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.