TIBBİ BİYOLOJİ (CERRAHPAŞA TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: 1- Hastalıkların moleküler mekanizmaları hakkında yorum yapabilir, teşhis ve tedavide kullanılabilecek moleküler metodları uygulayabilir 2- Toplum ve çevre sağlığının korunması ile ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemeleri bilir.

Beceri

Beceri: 1- Tıbbi biyoloji alanı ile ilgili planlanan bir araştırma sürecini uygular ve sonuçlandırır. 2- Tıbbi Biyoloji alanındaki uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanabilir. 3- Tıbbi Biyoloji alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4- Tıbbi Biyoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir. Tutum: 1- Tıbbi Biyoloji alanındaki etik ve yasal ilkelere uygun davranır. 2- Moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarınbdaki olası risklere karşı önlem alabilir

Yetkinlik

Program müfredatı güncellenirken YÖK'un "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi" ve mezunların istihdamlarına ait gereksinimler de göz önüne alınmıştır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.