TIBBİ BİYOLOJİ (CERRAHPAŞA TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: 1- Hastalıkların moleküler mekanizmaları hakkında yorum yapabilir, teşhis ve tedavide kullanılabilecek moleküler metodları uygulayabilir 2- Toplum ve çevre sağlığının korunması ile ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemeleri bilir.

Beceri

Beceri: 1- Tıbbi biyoloji alanı ile ilgili planlanan bir araştırma sürecini uygular ve sonuçlandırır. 2- Tıbbi Biyoloji alanındaki uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanabilir. 3- Tıbbi Biyoloji alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4- Tıbbi Biyoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir. Tutum: 1- Tıbbi Biyoloji alanındaki etik ve yasal ilkelere uygun davranır. 2- Moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarınbdaki olası risklere karşı önlem alabilir

Yetkinlik

Program müfredatı güncellenirken YÖK'un "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi" ve mezunların istihdamlarına ait gereksinimler de göz önüne alınmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024