RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince öğretim planında yer alan derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli en az 240 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO’su en az 2.00 düzeyinde olan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Ve Sinema Bölümü İç ve Dış Staj Yönergesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren öğrencilere programın diploması verilir.

Ünvan

Radyo-Televizyon Gazetecisi, Sinema Üreticisi ve Uygulayıcısı

İstihdam

Diploma programından mezun olan öğrenciler, tüm televizyon ve radyo kuruluşlarında, sinema sektöründe, kurum ve kuruluşların basın departmanlarının ilgili bölümlerinde, tüm yerel ve ulusal gazetelerde, kuruluşların basın danışmanlıklarında görev alabilirler.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024