RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

"Amaçlar: 1- Radyo televizyon sinema alanının ilişkili olduğu kavramları değerlendirebilme ve diğer disiplinlerle bağlantılarını kurabilme, radyo televizyon sinema metinleri inşa edebilme, görüntüleme ve yayınlama ekipmanlarını kullanabilme 2- Sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle radyo televizyon sinema alanı arasındaki ilişkiyi kurabilme ve derinlemesine kavrayabilme 3- Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini kurgulayabilme 4- Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sanatsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olabilme Hedefler: 1- İletişim alanındaki farklı kuram ve modelleri ve eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntemleri kavrayabilme 2- İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslararası yasal çerçeveyi bilerek fikir ve sanat eserleri üzerine kamusal düzenlemeleri takip edebilme 3- Radyo televizyon sinema normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslararası düzeydeki sanatsal, düzenleyici, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, radyo televizyon sinemanın yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilme 4- Sosyal bilimler, iletişim ve radyo televizyon sinema alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenme ve bu yolla kendini geliştirebilme 5- Sanatsal, sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim öğelerinin, sosyal psikolojik kökenli temel kaynaklarının ayırdına varabilme 6- Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilme ve medya metinleri aracılığıyla kamuya bilgi aktarabilme 7- Küresel, ulusal ve yerel medya sektörlerinin yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, stratejileri ve tercihlerini ve yayın politikalarını değerlendirebilme 8- Demokratik, insan hakları temelli, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilme, ırkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikaların farkına varabilme, ayırt edebilme ve bunlara karşı tutum sergileyebilme.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024