ANTROPOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için öğrenci her dönem en az 30, toplamda 240 AKTS değerinde ders almalıdır. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) değerinin ise en az 2.00 olması gerekir. Öğrenci, seçmeli ders olarak 5. Dönemde okutulan “Sosyal Antropolojide Araştırma Yöntemleri” veya “Biyolojik Antropolojide Araştırma Yöntemleri” derslerinden birini mutlaka almalıdır. 5. Dönemde “Sosyal Antropolojide Araştırma Yöntemleri” dersini seçen öğrencilerin 6. Dönemde “Sosyal Antropolojide Araştırma Planlama ve Veri Toplama” dersi ile “Sosyal Antropolojide Araştırma Planlama ve Veri Toplama Uygulaması” dersini birlikte alması gerekir. 5. Dönemde “Biyolojik Antropolojide Araştırma Yöntemleri” dersini seçen öğrencilerin 6. Dönemde “Biyolojik Antropolojide Araştırma Planlama ve Veri Toplama” dersi ile “Biyolojik Antropolojide Araştırma Planlama ve Veri Toplama Uygulaması” dersini birlikte alması gerekir. Öğrencinin, 5. ve 6. Dönemde seçmiş olduğu dalın çalışma alanına dair bir konu seçerek sahada uygulamalı bir çalışma yapması gerekir. 3. Sınıfta sosyal antropoloji alanını seçenler 4. Sınıfta “Sosyal Antropolojide Lisans Bitirme Çalışması I ve II” dersleri ile “Sosyal Antropolojide Lisans Bitirme Çalışması Uygulaması I ve II” derslerini alır. 3. Sınıfta biyolojik antropoloji alanını seçenler “Biyolojik Antropolojide Lisans Bitirme Çalışması I ve II” dersleri ile “Biyolojik Antropolojide Lisans Bitirme Çalışması Uygulaması I ve II” derslerini alır. Bu derslerin sonucu olarak öğrencinin sahada elde ettiği verilere dayanan yazılı bir lisans bitirme çalışması teslim etmesi gerekmektedir.

Ünvan

ANTROPOLOG

İstihdam

ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ, MÜZELER, ÇEŞİTLİ DEVLET KURULUŞLARI

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.