ANTROPOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

AMAÇLAR: Bölümümüzde var olan çağdaş, nitelikli, verimli ve model oluşturabilecek bir eğitim anlayışını sürdürülebilir hale getirmek. HEDEFLER 1-Öğrencisine teorik bilginin yanı sıra doğal ve sosyal problemlerin gerisinde yatan faktörleri saptayabilecek araştırmaların nasıl yapıldığını öğretmektedir. 2-İLK HEDEFİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN ÖĞRENCİSİNE SAHADA UYGULAMA YAPTIRMAK 3-Öğretim üyesi ve öğrenci arasındaki oransal dengesizliği gidermek.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.