BANKACILIK VE SİGORTACILIK , ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Bilgi

1.Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 2.Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme 3.Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme

Beceri

1.Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanır 2.Bankacılık ve Sigortacılık Programına dışarıdan da bakabilme becerisini geliştirmek üzere disiplinlerarası çalışmalara yatkın olma 3.Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 4.Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahip olma 5.Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma

Yetkinlik

1.Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahiptir 2.ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3.Kendi alanı ile ilgili olarak; etik değerleri öğrenir ve uygular 4.Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.