BANKACILIK VE SİGORTACILIK , ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Amaçlar: 1. Ekonominin dinamik koşullarına ayak uydurabilen, araştırmacı ve sorgulayan, yaratıcı, fikirler üretebilen, liderlik yapabilen geleceğe yönelik uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmek. 2. Güçlü bir akademik kadroya sahip olmak. 3. Ülkemiz Bankacılık ve Sigortacılık sektörlerine yetişmiş insan gücü ihraç ederek katkıda bulunmak. 4. Yüksek kalitede eğitim verebilecek uygulama alanları oluşturmak ve var olanları geliştirmek. 5. Temel Bankacılık bilgisinin yanı sıra banka hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku v.s. bilgisi, bilgisayar becerisi gibi çeşitli donanımları kazandırmak. 6. Öğrencilerimizin Bankacılık ve Sigortacılık alanında meslek hayatları boyunca karşılaşabilecekleri sorunları tanımlama ve çözme yeteneğini kazandırmak. 7. Sosyal yönleri, iletişim becerileri ve yaratıcılık yetkinlikleri gelişmiş takım çalışmasına yatkın meslek elemanı olmalarını sağlamak. 8. Kendisine ve çevresine saygı duyan, çevre bilinci gelişmiş, toplumsal duyarlılığı yüksek bir davranış normlarına ve kişiliğe sahip olmalarını sağlamak. 9. Öğrencilerimize, Profesyonel iş hayatına yönelik kurumsal kültür bilincini vermek ve geliştirmelerine yardımcı olmak. Hedefler : 1. Çağdaş daima ileriyi ve gelişmeyi hedefleyen öğrenciler yetiştirmek 2. Öğrencilerimize, Bankacılık ve Sigortacılık alanında yeterli teorik bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak 3. Mezunları tercih edilen bir program olmak 4. Sektöründe kariyer sahibi ve yetkinliği yüksek öğretim elemanlarına sahip olmak 5. Yüksekokul misyon ve vizyonuna katkıda bulunmak 6. Bankacılık ve Sigortacılık Eğitimlerinde kaliteyi artıracak çalışmalar yapmak 7. Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir başarıları standartlarını programda uygulamayabilmek 8. Ulusal ve uluslararası arenada Bankacılık ve Sigortacılık alanında eğitim veren kurumlarla işbirliğine giderek kongre, sempozyum vb. organizasyonlar düzenlemek. 9. Üniversite Yönetiminin sektörel alanda ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilmek. 10. Diploma Programı ile

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.