PAZARLAMA, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

1. Pazarlama alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmak

Beceri

1. Pazarlama alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 2. Pazarlama alanına ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, 3. Pazarlama alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilmek, analiz edebilmek, sorunları tanımlayabilmek ve çözüm önerileri getirebilmek, 4. Pazarlama alanının ilişkili olduğu diğer alanlarla etkileşimi açıklayabilmek

Yetkinlik

1. Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, 2. Pazarlama ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek, 3. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 4. Pazarlama alanına ilişkin yapılacak çalışmalara özgünlük ve katkı sağlayabilmek, 5. Toplum, çevre ve sosyal adalet bilincine sahip, özgüvenli ve etik değerlere saygılı olmak

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023