PAZARLAMA, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

AMAÇ: 1-Alanda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilimsel çerçevede sorgulayabilecek ve eleştirel yaklaşımla değerlendirebilecek; kuramları tartışarak gerektiğinde var olan çerçeveye katkılarda bulunabilecek araştırmacılar yetiştirmek HEDEF: 2-Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek programın niteliğini arttırmak ve bu artışı sürekli kılmak 3-Uluslararası akademik ve bilimsel çalışmalara katılımı ve bu bağlamda da ortak proje sayısını arttırmak

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023