HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

BİLGİ: *)Lisans düzeyinde hukuk teorisi ve kamu hukuku ve özel hukuk dalları alanlarında uluslararası ve ulusal hukuki bilgi ve donanıma sahip olmak, yeni hukuki problemleri kazanılan hukuk nosyonu sayesinde çözebilme yeterliğini elde etmek.

Beceri

Beceri: *)Güncel hukuki sorunları tespit etme,değerlendirme ve çözebilme becerisine sahip olmak. Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler: *)Sorunlara objektif bir şekilde yaklaşarak toplumdaki adalet duygusunun pekişmesini sağlamak, *)Hukuk uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, *)Lisans düzeyinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel ve kendi yorumu ile harmanlayan bir yaklaşımla değerlendirebilmek, *)Hukuki sorunlara ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

Yetkinlik

Program ulusal ve sektörel yeterlilikler çervevesi'ni dikkate alarak, öğrencilere hukuk alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri sunmakta, bu bilgileri kullanabilme, hukuki sorunlarla ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, söz konusu verilerden hareketle hukuki sorunları çözümleyebilme, takım çalışmasında karmaşık sorunlar karşısında takımın bir üyesi olarak gerekli sorumlulukları alabilme, hukuk alanındaki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme, hukukla ilgili verileri toplamada bilimsel ve etik değerleri dikkate alma ve sahip olduğu bilgileri bireysel kariyerine yansıtabilme gibi yetkinlikler kazandırmayı öngörmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024