HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

AMAÇLAR: *)hukuksal sorunları çok yönlü olarak değerlendirebilen ve en karmaşık hukuki sorunları çözme yetkinliğine erişmiş hukukçular yetiştirmek. *)ülkenin sadece hukuk eğitiminin yapıldığı itici kurumu olmak değil aynı zamanda hukukun bilimsel anlamda üretildiği merkezi olmak. *)ülkenin hukukçu anlamında insan kaynağı olmak. hukuk eğitiminin ve araştırmasının merkezi ve kaynağı olmak HEDEFLER: *)ülkenin hukuk alanında üstlenmekte olduğu rolü daha da artırmak. *) uluslararası alanda daha fazla işbirliği yapmak. *)ülkenin hukuki sorunları çözme yetkinliğine erişmiş hukukçular yetiştiren örnek bir model oluşturmak ve bu alanda öncü olmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024