ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: 1-Temel Bilimlerden kendi dalı ile ilgili alanlarda temel ve yeterli bilgiye sahip olma ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Astronomi ve Uzay Bilimlerindeki eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında birlikte kullanabilme becerisi.

Beceri

Beceri: 2-Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında mevcut, güncel ve geleceğe yönelik problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme, güncel ve teknolojik yöntemleri uygulama becerisi.

Yetkinlik

Tutum: 3-Astronomi ve Uzay Bilimlerinde deney ve gözlem yapma, bilgi ve veriye erişebilme, sonuçları analiz etme, yorumlama, etik değerlerle ulusal ve uluslar arası bilimsel yazılı ve sözlü sunum becerisi. 4 - Astronomi ve Uzay Bilimlerinde bireysel ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi. 5 - Astronomi ve Uzay Bilimlerinde Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; İngilizce başta olmak üzere en az bir yabancı dil bilgisi edinme becerisi. 6 - Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve mesleki bilgi ve becerilerini güncel tutma becerisi. 7 - Astronomi ve Uzay Bilimlerinde eğitim, araştırma ve toplumsal uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma becerisi. 8 - Astronomi ve Uzay Bilimlerinde çok boyutlu düşünme, farklı çözüm yolları geliştirme ve konulara eleştirel olarak bakma becerisi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024