ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Doğa yasalarını ve Astronomi ve Uzay Bilimleri alanının temel kavramlarını öğrenmek, uygulayabilmek, çözümler üretebilmek. Astronomi ve Uzay Bilimleri Alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgi edinmek. Elde edilen bilgiyi ihtiyaç duyulan alanlara uygulamak. Diğer disiplinler arası bilgi bağlantısına dayalı astronomi ve uzay bilimleri ile ilişkili teknolojilerde karşılaşılan kapsamlı problemlere çözüm geliştirebilmek. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemek. Uluslararası bağlamda meslektaşları ve meslek kuruluşları ile ortak bir dile sahip olmak. Çalışmalarda bilimsel etik değerleri benimsemek. Astronomi ve uzay bilimleri alanında araştırma yapabilecek donanıma sahip olmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024