FELSEFE, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1933-34 öğretim yılı Düzey
ISCED Kodu Genel Alan: 22 / Temel Alan: 226 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 70
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları YGS EA Puan Türü, YGS Ek Kontenjan, Yatay Geçiş, Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanı
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Programımızın özellikle fakülte içinde yer alan programlarla çift anadal-yandal işbirliği bulunmaktadır. Öğrencilerin talepleri doğrultusunda fakülte dışındaki programlarla da çift anadal-yandal işbirliği sağlanması öngörülmektedir.
İş Birliği Olan Tarih, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Fars Dili, Coğrafya, Sanat Tarihi, Sosyoloji gibi pek çok programla çift anadal, yandal işbirlikleri gerçekleştirilmiştir.
Program Başkanı Prof. Dr. CENGİZ ÇAKMAK

Vizyon

Programımızın amacı, misyonuna uygun bir şekilde bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeleri teorik bir çerçevede ele almak; bunların yol açtığı ahlaki, siyasi ve hukuki sorunların sonuçlarını irdelemek ve yeni çözümler üretmek; öğretim elemanı ve öğrenci temelinde ulusal ve uluslararası boyutta, üniversitelerle çok çeşitli ve amaçlı akademik etkinlikler çerçevesinde işbirliğine gitmektir.

Misyon

Programımız, ulusal ve uluslararası kültürel birikimi disiplinler arası işbirliği çerçevesinde ele alıp eleştirel bir tutumla değerlendiren, elde edilen sonuçları felsefi bir bakış açısıyla yorumlayan, toplumla paylaşan ve dünya sorunları karşısında duyarlı öğrenciler yetiştiren bir programdır.

Kabul Koşulları

YGS EA Puan Türü, YGS Ek Kontenjan, Yatay Geçiş, Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024