FELSEFE, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Amaçlar: 1) Programımız dört yıllık eğitim sonucunda gündelik sorunları felsefi bakış açısıyla ele alan ve çözümler üreten öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 2) Programımızda verilen eğitim sonucunda öğrencilerimizin eleştirel düşünme yeteneğine sahip olarak, eldeki bilgileri analiz edip gerekli sentezleri yapabilmeleri amaçlanmaktadır. 3) Öğrencilerimizin ülkemizdeki ve dünyadaki felsefi gelişmeleri takip ederek bu gelişime katkı sağlayacak düzeye erişmeleri sağlanmaya çalışılır. Hedefler: 1) Öğretim üyeleriyle öğrenciler arasındaki diyaloğun geliştirilmesi, 2) Temel felsefi sorunsalların tartışılması, 3) Eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması, 4) Ülkemizin felsefe alanında donanımlı, toplumsal ve bireysel sorunları çözebilen akademik ihtiyaçlarını da karşılamak amaçlar doğrultusunda belirlenmiş hedeflerimizdendir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024