ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

En az 8 ders ve seminer dâhil olmak üzere, derslerden en az 60 AKTS kredi, En az 30, en fazla 60 AKTS kredi değerinde, tez ve tez çalışması ile ilgili faaliyetler. ALES’ten en az 80, ÜDS’den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan en az bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu ve tez planı/projesi enstitüce kabul edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda 90 AKTS tamamlayarak mezun olabilirler. TOPLAM AKTS KREDİSİ= 1.5 Yıl x 60 AKTS = 90; TOPLAM AKTS KREDİSİ= 2 Yıl x 60 AKTS = 120

Ünvan

Astronomi ve Uzay Bilimleri Programında Yüksek Lisans

İstihdam

Yurtiçi ve Yurtdışı Üniversiteler ve Enstitüler, TEKNOKENT çatısı altında önemli projelerle kendi şirketlerini kurma olanağı, TUG'da gözlemci olarak iş bulabilme imkanı, Özel Okullar ve Dershaneler, Bankacılık ve Bilişim Sektörü, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Alanı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023