İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Bilgi

Programdan mezun olarak diplomaya almaya hak kazanan bireylerin, programın amaç ve hedefleri doğrultusunda aşağıdaki öğrenme çıktılarına sahip olması beklenmektedir. Bu aynı zamanda programın öğrenim yeterliliklerini oluşturmaktadır.1. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında temel bilgi ve donanımlar kazanılır. Programda öğrendiği bilgileri hayat boyu öğrenme ilkeleri ile bütünleştirir. . 2. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında mesleki iletişim bilgisi gelişir. Hak adalet ve hukuk kuralları hakkında yeterli bilgi kazanımını edinir. 3. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farkındalık bilinci oluşur. 4. Programda yer alan yabancı dil eğitimi sayesinde A2 düzeyinde geliştirilebilir. Yabancı dil bilgisine sahip olur.

Beceri

1. Bireysel ve takım içinde çalışabilme becerisi gelişir. Sorumluluk alır. 2. Mesleki terimler rahatlıkla kullanılabilir. Alanı ile ilgili teknolojik çalışmaları yakından takip edecek araştırma becerisine sahip olur. 3. Acil durumlar karşısında alınacak tedbirler konusunda bilgi sahibi olunur. 4. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili planlama ve organizasyon sürecini düzenleyebilir.

Yetkinlik

1. Mesleki etik sorumluluk bilinci gelişir, olaylar ve kavramlar arasında bağlantı kurulabilir. 2. Konu ile ilgili düşüncelerini, eleştirilerini paydaşlar ve ekip arkadaşları ile paylaşır. 3. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşarak fikirlerini geliştirir. 4. Verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel etik kurallarına uygun hareket eder.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024