ADALET, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Bilgi

1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceri

1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Yetkinlik

Adli konular ile ilgili elde edilen verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, tasnif eder ve sonuçlandırır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024