ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Amaç : Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında özgün, yaratıcı düşünceye sahip özgüvenli bireyler yetiştirmek ve disiplinlerarası çalışmaları geliştirmektir. Hedefler : 1. Bilimsel ölçütlere mutlak uyum 2. Evrensellik 3. Saydamlık, titizlik 4. Özgün düşünce ile çözüme odaklılık 5. Paylaşımcılık 6. İşbirliğini özendirmek

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024