İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ,LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Diploma programının temel amaçları alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahip, temel dini metinleri okuyup anlayabilen, kendisini ifade edebilecek seviyede alan dil bilgisine sahip olan, bireysel farklılıkları dikkate alarak din hizmeti sunabilme yol ve yöntemlerini bilen, farklı dini akımların teolojik ve kurumsal yapılarıyla tarihsel gelişimlerini anlayan, mesleki uygulama alanlarını tanıyan, alana ait formasyonunu, uygulama alanına dönüştürebilen, sahip olduğu alan bilgilerini farklı çalışma ortamlarında kullanabilen, uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilen, edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü aktarım becerisine sahip ilahiyatçılar yetiştirmektir. Hedef: Bu amaçlar doğrultusunda, program ilahiyat ve din bilimleri alanındaki faaliyetlerini başarı ile sürdürmeyi hedeflemektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023