İŞLETME YÖNETİMİ (İNGİLİZCE), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2016 Düzey
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili İngilizce Kontenjan Ort 10
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları 1) Bir Türk üniversitesinden lisans ve yüksek lisans (MSc. veya MA) derecesi veya uluslararası kuruluşlardan eş değerliği kabul edilmiş bir lisans ve yüksek lisans diploma sahibi olmak, 2) Lisans için 4.00 üzerinden en az 3.00 puan ve yüksek lisans için 4.00 üzerinden en az 3.30 puan almış olmak, 3) GMAT puanı en az 550 veya GRE puanı en az 704 almış olmak (Türk öğrenciler için ALES puanı en az 75), 4) TOEFL IBT sınavından en az 90 puan (Türk öğrenciler için YDS puanı en az 75) ile İngilizce dilinde yeterli düzeyde yeterlilik sahibi olmak, 5) En az yüzde 75 uygunluk puanına sahip olmak—ayrıntılar için aşağıya(a) bakınız, 6) İlgili bir alanda lisans derecesi veya Master derecesi sahibi olmak (MSc. veya MA) - ayrıntılar için aşağıdaki (b)'ye bakın. Uygunluk puanınız aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: • GMAT, GRE veya ALES puanınızın %50'si (yüzde olarak), • Lisans puanınızın %20'si yüzde olarak ve Yüksek Lisans puanınızın %10'u yüzde olarak (veya Yüksek Lisans derecesi olmayan adaylar için lisans puanınızın %30'u), • TOEFL IBT veya YDS puanınızın %20'si (yüzde olarak). Uygunluk için ilgili olduğu düşünülen alanlar aşağıdadır: • İşletme • İş Mühendisliği • Ekonomi • Endüstri Mühendisliği • Endüstriyel ilişkiler • Uluslararası ilişkiler • Felsefe • Siyaset bilimleri • Psikoloji • Kamu Yönetimi • Halkla ilişkiler • Sosyoloji • Nakliye ve lojistik
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar
İş Birliği
İş Birliği Olan
Program Başkanı

Vizyon

Misyon

Kabul Koşulları

1) Bir Türk üniversitesinden lisans ve yüksek lisans (MSc. veya MA) derecesi veya uluslararası kuruluşlardan eş değerliği kabul edilmiş bir lisans ve yüksek lisans diploma sahibi olmak, 2) Lisans için 4.00 üzerinden en az 3.00 puan ve yüksek lisans için 4.00 üzerinden en az 3.30 puan almış olmak, 3) GMAT puanı en az 550 veya GRE puanı en az 704 almış olmak (Türk öğrenciler için ALES puanı en az 75), 4) TOEFL IBT sınavından en az 90 puan (Türk öğrenciler için YDS puanı en az 75) ile İngilizce dilinde yeterli düzeyde yeterlilik sahibi olmak, 5) En az yüzde 75 uygunluk puanına sahip olmak—ayrıntılar için aşağıya(a) bakınız, 6) İlgili bir alanda lisans derecesi veya Master derecesi sahibi olmak (MSc. veya MA) - ayrıntılar için aşağıdaki (b)'ye bakın. Uygunluk puanınız aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: • GMAT, GRE veya ALES puanınızın %50'si (yüzde olarak), • Lisans puanınızın %20'si yüzde olarak ve Yüksek Lisans puanınızın %10'u yüzde olarak (veya Yüksek Lisans derecesi olmayan adaylar için lisans puanınızın %30'u), • TOEFL IBT veya YDS puanınızın %20'si (yüzde olarak). Uygunluk için ilgili olduğu düşünülen alanlar aşağıdadır: • İşletme • İş Mühendisliği • Ekonomi • Endüstri Mühendisliği • Endüstriyel ilişkiler • Uluslararası ilişkiler • Felsefe • Siyaset bilimleri • Psikoloji • Kamu Yönetimi • Halkla ilişkiler • Sosyoloji • Nakliye ve lojistik

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.